Traducción de consubstancial en Inglés

consubstancial

adjetivo

formal

  • 1

    consubstancial a algn innate in sb formal
    • consubstancial a algo
    • la humedad es consubstancial a las selvas tropicales humidity is an inherent characteristic of tropical forests