Traducción de gubernamental en Inglés

gubernamental

governmental, adj.

adjetivo

  • 1

    (orden/organismo/disposición) governmental
    (orden/organismo/disposición) (before noun) government
    (tropas/emisora) (before noun) government
    organismos no gubernamentales non-governmental organizations