Traducción de nostalgia en Inglés

nostalgia

nostalgia, n.

nombre femenino

  • 1

    nostalgia
    nostalgia de / por algo nostalgia for sth
    • la nostalgia del mar impregna estos versos nostalgia for the sea pervades these verses
    • siente nostalgia por / de su país he feels homesick for / he misses his country