Traducción de computerization en Español:

computerization

computarización, n.

Pronunciación /kəmˌpjudərəˈzeɪʃən//kəmˌpjudəˌraɪˈzeɪʃən//kəmpjuːtərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

nombre

  • 1

    (of data) computarización femenino
    (of data) computerización femenino
    (of business) informatización femenino