Traducción de executable file en Español:

executable file

archivo ejecutable, n.

Pronunciación /ˌɛksəˈkjudəb(ə)l ˌfaɪl//ˈɛksɪkjuːtəb(ə)l ˌfʌɪl//ɪɡˈzɛkjʊtəb(ə)l ˌfʌɪl/

nombre

  • 1

    archivo ejecutable masculino
    fichero ejecutable masculino