Traducción de follow through en Español:

follow through

phrasal verb

 • 1

  (pursue)
  they lack the finance to follow the program through no disponen de recursos para seguir adelante con el programa
  • if you follow that line of argument through … con esa lógica …
 • 2

  • 2.1Deporte

   acompañar el golpe

  • 2.2(plan, proposal)

   to follow through on sth continuar / seguir con algo