Traducción de on board en Español:

on board

a bordo, phr.

locución

  • 1

    a bordo
    on board the ship/plane a bordo del barco/avión
    • to go on board embarcarse
    • before noun on-board de a bordo