Traducción de under-the-counter en Español:

under-the-counter

poco limpio, adj.

Pronunciación /ˌəndərðəˈkaʊn(t)ər//ˌʌndəðəˈkaʊntə/

adjetivo

  • 1

    (deal) poco limpio
    under-the-counter goods mercancías que se compran/venden ilícitamente femenino