Translation of computerization in Spanish:

computerization

computarización, n.

Pronunciation /kəmˌpjudərəˈzeɪʃən//kəmˌpjudəˌraɪˈzeɪʃən//kəmpjuːtərʌɪˈzeɪʃ(ə)n/

noun

  • 1

    (of data) computarización feminine
    (of data) computerización feminine
    (of business) informatización feminine