Translation of congratulatory in Spanish:

congratulatory

de enhorabuena, adj.

Pronunciation /kənˈɡrætʃələtɔri//kənɡratʃʊˈleɪtəri//kənˈɡratʃələt(ə)ri/

adjective

formal

  • 1

    (telegram) de enhorabuena
    (telegram) de felicitación
    he gave her a congratulatory handshake le dio la mano felicitándola