Translation of disagreeably in Spanish:

disagreeably

de mala manera, adv.

Pronunciation /ˌdɪsəˈɡriːəbli//ˈˌdɪsəˈɡriəbli/

adverb

  • 1

    (say/look) de mala manera
    (say/look) de manera desagradable
    it was disagreeably hot hacía un calor desagradable