Translation of instinctively in Spanish:

instinctively

instintivamente, adv.

Pronunciation /ɪnzˈtɪŋ(k)tɪvli//ɪnˈstɪŋ(k)tɪvli//ɪnˈstɪŋktɪvli/

adverb

  • 1

    instintivamente
    por instinto