Translation of pony up in Spanish:

pony up

aflojar, v.

phrasal verbponies, ponied, ponying

informal

 • 1

  (money) aflojar informal
  (money) soltar informal
 • 2

  soltar la plata informal
  soltar la lana Spain informal
  soltar la pasta South America informal