Translation of reproachfully in Spanish:

reproachfully

en tono de reproche, adv.

Pronunciation /rəˈproʊtʃfəli//riˈproʊtʃfəli//rɪˈprəʊtʃf(ə)li//rɪˈprəʊtʃfʊli/

adverb

  • 1

    (say) en tono de reproche
    he looked at me reproachfully me miró lleno de reproche