Translation of retrenchment in Spanish:

retrenchment

reducción de gastos, n.

Pronunciation /rɪˈtrɛn(t)ʃm(ə)nt//riˈtrɛn(t)ʃmənt/

noun

  • 1

    reducción de gastos feminine
    racionalización de gastos feminine