Translation of secretively in Spanish:

secretively

con mucho secreto, adv.

Pronunciation: /ˈsiːkrɪtɪvli//ˈsikrɪdɪvli/

adverb

  • 1

    con mucho secreto