Translation of to ride shotgun in Spanish:

to ride shotgun

viajar como guardia armado, phr.

phrase

  • 1

    viajar como guardia armado