Translation of transitional in Spanish:

transitional

de transición, adj.

Pronunciation: /tranˈsɪʃɪʃ(ə)n(ə)l//trænˈzɪʃ(ə)n(ə)l//tranˈzɪʃ(ə)n(ə)l/

adjective

  • 1

    (period/stage) de transición
    (architecture) de transición entre el románico y el gótico